CENNIK

I. Ryczałt (bez VAT):
Cena stała  50.00 zł
II. Ryczałt (z VAT):
Cena minimalna  80,00 zł
Do 100 wpisów  200.00 zł
III. Książka przychodów i rozchodów (bez VAT):
Cena minimalna  100.00 zł
Do 100 wpisów  200.00 zł
IV. Książka przychodów i rozchodów (z VAT):
Cena minimalna  150.00 zł
Do 100 wpisów  300.00 zł
Powyżej 100 wpisów (cena negocjowana)  pow. 300,00 zł
V. Pełna księgowość:
Cena minimalna  500.00 zł
Do 100 wpisów  1.000,00 zł
Powyżej 100 wpisów (cena negocjowana)  pow. 1.000,00 zł
VI. Obsługa kadrowo-płacowa:
Za pracownika  24,00-40,00 zł
VII. Archiwizacja dokumentów:
4-10 % ceny podstawowej za obsługę
VIII. Pełnomocnictwo:
Wg stawki miesięcznej  4.00 zł
IX. INNE USŁUGI: cena negocjowana 
*Uwaga: Ceny netto bez VAT. Możliwość uzgadniania cen indywidualnie z klientem.