ODDŁUŻANIE

Oddłużanie jest kompleksowym działaniem negocjacyjnym, prawnym oraz finansowym, które ma na celu przywrócenie zdolności do regulowania zobowiązań, czy spłatę całkowitą długu.

W kwestii oddłużania wszystkie działania nadzoruje Prezes firmy z wykorzystaniem mediacji oraz negocjacji. Mają one charakter prawny i finansowy. Rzetelnie prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne z zobowiązań kredytowych, leasingowych, umów pożyczek, czy zobowiązań wobec banków, a także innych instytucji z branży finansowej w celu zawarcia ugody o dostosowanych rozwiązaniach dla potrzeb naszego Klienta.

W skład naszych działań oddłużeniowych wchodzą:

Oddłużanie to działania w głównej mierze prawno – negocjacyjne zmierzające do zmian warunków spłaty zobowiązań tak, żeby dłużnik był w stanie terminowo regulować długi. Może on dzięki temu uniknąć dolegliwych konsekwencji egzekucji komorniczej bądź administracyjnej, a także wysokich kosztów z w/w postępowań.