menu: Pol-War Alter Ego | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4

Nowości

2013-03-06 Aktualizacja Giełdy wierzytelności.......
2013-03-04 ZAPOWIEDŹ INFORMACJI NR 02-2013
2013-03-04 Aktualizacja Giełdy wierzytelności.......
2013-02-25 INFORMACJA NR 01 z dn. 25 luty 2013

więcej »

Sprzedaży udziałów
Sp. z o.o. POL-WAR ALTER EGO


Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2010
w sprawie
 sprzedaży udziałów Sp. z o.o. POL-WAR ALTER EGO
celem pozyskania środków obrotowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Niniejszym ogłasza się wystawienie do odsprzedaży udziałów z puli głównego udziałowca w kwocie 40 000 zł.

     Sprzedaż powyższa odbędzie się w dwóch turach:
a) w terminie do dnia 31 lipca 2010 - oferta ograniczona dla pracowników firmy lub klientów.
b) w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 - oferta otwarta: dla wszystkich oferentów. 


Dla przypomnienia: udziały mniejszościowe do 20 000 zł oprocentowane są w roku 2010 w skali rocznej 15%, bez względu na wynik finansowy. 1 udział cena nominalna = 500 zł.
 2) Warunki sprzedaży:

a) w terminach wyżej podanych oferent składa w zamkniętej kopercie ofertę zakupu z podaniem ilości udziałów oraz proponowaną cenę,
b) ocena i kwalifikacja ( akcept lub odrzucenie oferty) w terminie 3-ch dni od terminu końcowego zawartego w punkcie 1. Pisemne zawiadomienie o decyzji,
c) termin wpłaty kupionych udziałów zaakceptowanych 7 dni od zawiadomienia.


3) Sprawy porządkowe:

a) pozyskane fundusze przeznaczone będą na poprawę płynności finansowej Spółki,
b) oprocentowanie udziałów w latach następnych przewiduje się w wysokości 5-10% powyżej wskaźnika inflacji roku rozliczanego,
c) sprawy formalno-organizacyjne przejmuje na siebie księgowość Spółki.


Prezes Zarządu

Roman B. Grochowski

Do wiadomości:

1) Biuro Spólki- tablica ogłoszeń
2) Strona www. Spółki pod tytułem: OFERTA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW WŁASNYCH
3) a/a zarządzenia