"WIADOMOŚCI I CIEKAWOSTKI
Z WINDYKACYJNEJ ŁĄCZKI"

W ramach powyższego wymiana uwag i doświadczeń

Artykuł wstępny:

Od wielu lat w ramach prowadzonej działalności zajmujemy się odzyskiwaniem należności, popularnie nazywane windykacją. Trzeba przyznać, że pojęcie „windykacja” użyte wyżej i używane dość powszechnie jest mocno mylące. Wynika to z przepisów prawa, ponieważ do takich czynności w naszym Kraju upoważnieni są KOMORNICY. Rolą takich jak My tak naprawdę jest:

Jak z powyższych punktów wyraźnie widać, jest to praca bardzo trudna, pracochłonna, kosztowna i nie zawsze przyjemna. Z innej strony jednak patrząc, bardzo ciekawa (choć kosztowna), zwłaszcza proces oddłużania. Oddłużanie klientów, którzy popadli w kłopoty ze swojej lub nie zawsze ze swojej winy, to nieco inna materia aniżeli odzyskiwanie długów.

Jest to tak jakby odwrotność sytuacji. Zasadniczą różnicą jednak jest sprawa zmiany mentalności (nastawienia) dłużnika. Zrozumienie przez niego, że On już swoje zrobił, a teraz jeśli oczekuje pomocy, musi zaakceptować wolę pełnomocnika, jego sposób myślenia i pomysł na działanie. Bez tego nie ma możliwości końcowego sukcesu. Należy też zauważyć, że tak odzyskiwanie długów, jak i oddłużanie często trwa kilka lat, a z drugiej strony mamy albo „cwanych dłużników, którzy zęby zjedli na długach” albo bezwzględne instytucje (najczęściej), które wykorzystują prawne i bezprawne sposoby. Tyle podpowiada mi wieloletnie doświadczenie. Mam też na to dowody. Tym wszystkim chciałbym na naszej stronie się podzielić. Prawo niestety nie bardzo pomaga w tym zakresie.

ZAPRASZAM ZATEM DO POLEMIKI I DYSKUSJI.
POWAŻNE UWAGI BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NASZEJ STRONIE.

Na początek opublikujemy decyzję Arbitra Bankowego (najnowsza sprawa), który po kilkumiesięcznej ocenie dowodów przyznał rację klientowi Banku w sprawie karty kredytowej – gdy nie chciał być ich klientem. Udało się wygrać tylko dzięki naszej pomocy, i dlatego publikujemy ten dokument, aby uświadomić wielu wątpiącym, że nie muszą się na wszystko godzić.

Orzeczenie Arbitra Bankowego w sprawie karty kredytowej