NASZE ROZWIĄZANIA

01

Usługi
Księgowo -
Kadrowe

02

Usługi
Windykacyjne

03

Sprawdzone
oddłużanie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Firma Pol-War Alter Ego z zakresu kompleksowej obsługi wierzytelności jest ekspertem. W branży ściągania należności działamy już od kilkunastu lat, a naszym nadrzędnym priorytetem jest oczywiście zadowolenie klienta.

Kiedy przekazujemy długi firmie windykacyjnej? Tutaj trzeba przede wszystkim wyjść z założenia, że jeśli wcześniej przekażemy sprawę do odpowiednich profesjonalistów, tym szybciej otrzymamy należne nam pieniądze. Na ten krok można się zdecydować, kiedy nasze roszczenia do naszych pieniędzy będą wymagalne, czyli gdy zostanie przekroczony termin płatności. Oczywiście istotne przy tych działaniach jest to, aby nasze roszczenie nie były przedawnione. Chociaż tak naprawdę nie jest to przeszkodą w rozpoczęciu działań windykacyjnych, ale może je jedynie spowolnić, a czasami znacznie utrudnić.

W ramach windykacji wierzytelności przedsiębiorstwo Pol-War Alter Ego działa na podstawie umowy przelewu wierzytelności, czyli cesji. Występujemy przed dłużnikiem, sądami, urzędami i kancelariami komorniczymi w swoim imieniu. Ma to z kolei bardzo skuteczny wpływ na negocjacje z dłużnikiem! Wierzyciel nie angażuje czasu ani swoich pieniędzy na odzyskanie należności, gdyż wszystkie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego pozostają po naszej stronie. Cesja wierzytelności nie naraża wierzyciela na koszty związane z uiszczaniem podatku od towaru i usług VAT, gdyż z mocy ustawy jest z niego zwolniona.

Kompleksową obsługę wierzytelności można podzielić na następujące etapy:

1. Etap polubowny:

2. Etap sądowy:

3. Etap komorniczy:

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Oddłużanie jest kompleksowym działaniem negocjacyjnym, prawnym oraz finansowym, które ma na celu przywrócenie zdolności do regulowania zobowiązań, czy spłatę całkowitą długu.

W kwestii oddłużania wszystkie działania nadzoruje Prezes firmy z wykorzystaniem mediacji oraz negocjacji. Mają one charakter prawny i finansowy. Rzetelnie prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne z zobowiązań kredytowych, leasingowych, umów pożyczek, czy zobowiązań wobec banków, a także innych instytucji z branży finansowej w celu zawarcia ugody o dostosowanych rozwiązaniach dla potrzeb naszego Klienta.

W skład naszych działań oddłużeniowych wchodzą:

Oddłużanie to działania w głównej mierze prawno – negocjacyjne zmierzające do zmian warunków spłaty zobowiązań tak, żeby dłużnik był w stanie terminowo regulować długi. Może on dzięki temu uniknąć dolegliwych konsekwencji egzekucji komorniczej bądź administracyjnej, a także wysokich kosztów z w/w postępowań.

Zainteresowała Cię nasza oferta?