OPINIE PREZESA

związaną z obecną sytuacją w świecie podatkowym
jak i covidowym.

Odcinek nr 3 – 28 kwietnia 2022 – DYLEMAT — samodzielna działalność czy może spółka cywilna

Podjęcie działalności gospodarczej to niezwykle ważna i odważna decyzja w życiu. Często bywa tak, że taka decyzja jest wymuszona przez pracodawcę zatrudniającego pracownika. Pracodawca przekonuje nas, że będzie to dla nas korzystna decyzja. Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie, ponieważ tzw. samozatrudnienie najbardziej opłaca się byłemu pracodawcy. Ta forma uwalnia go od wielu obowiązków na rzecz pracownika, a zwłaszcza uwalnia go z rygorów Kodeksu Pracy i wewnętrznych regulaminów. Natomiast na samozatrudniającego się nakłada szereg różnych obowiązków, z którymi dotychczas nie miał do czynienia, takich jak BHP, kontakty bankowe, rozliczenia podatkowe i wiele innych wymagających podejmowania decyzji. W rozmowie z pracownikami często zapytuję, dlaczego nie chcą działać na własny rachunek. Odpowiedź jest bardzo prosta i logiczna. Mam status pracownika, martwię się tylko, aby przyjść na czas do pracy i dobrze wykonać swoją pracę. Mam zagwarantowane urlopy i szereg przywilejów wynikających z przepisów prawa. Jako pracownik martwię się o wiele mniej niż mój Szef, a gdy mi nie odpowiada w firmie, szukam innej. Oczywiście jeśli ma się dobrego Szefa czy Kierownika, jest jeszcze lepiej i przyjemniej być pracownikiem.

Są jednak ludzie, którzy mimo trudności lubią wyzwania i pragną być „Szefami” i prowadzić własne interesy. Ta grupa dzieli się na tych, co potrafią to robić i tych, którzy mają problem na każdym kroku, dla których decyzja to ogromy stres i wyzwanie. Ci najczęściej zwlekają z decyzjami, myśląc że same się rozwiążą lub że jutro, pojutrze będzie łatwiej ją podjąć. Tego typu przedsiębiorcy wcześniej czy później wypadają z rynku działalności gospodarczej.

Wróćmy jednak do dylematu, w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą. Mówimy o początkach, a więc skupmy się na jednoosobowej działalności i spółce cywilnej. Są to najprostsze formy działalności i większość tak właśnie rozpoczyna swoją przygodę z biznesem. Moim zdaniem jeśli czujemy dany interes, który chcemy rozpocząć, i posiadamy odpowiedni kapitał na rozpoczęcie, powinniśmy rozpoczynać jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zalecam swoje wyobrażenia i plany przyszłego biznesu przelać na papier i opracować np. roczny plan tej działalności. Taki plan powinien zawierać wartości ilościowe (w przypadku produkcji), a także finansowe. Dotyczy to tal< kosztów, jak i przychodów, a także inwestycji niezbędnych w tej działalności. Powiem szczerze, że po zmianie systemu gospodarczego z epoki słusznie minionej wiele razy słyszałem o tym, że planowanie jest zbędne. Mówiono, że to strata czasu i tak dalej. Całkowicie jestem przeciwnego zdania, ponieważ jako dawny planista-statystyk uważam, że planowanie służy nam do bieżącej oceny naszych wyobrażeń o rozpoczynanym i realizowanym biznesie. Każdy prowadzony biznes podlega tak dużej ilości niewiadomych w przestrzeni czasowej, że często trudno za tym nadążyć. Moim zdaniem stworzenie pewnej realnej perspektywy w momencie początkowym, który nazwiemy punktem A, i przyjęciem zasad obowiązujących w tym momencie i zasad przewidywanych do momentu B, czyli do np. końca roku, pozwoli nam w czasie okresu od A do B (przykładowo roku obrachunkowego) oceniać miesięcznie (kwartalnie) rzeczywistość do naszych założeń (wyobrażeń) prowadzonego biznesu. Analiza postępującego procesu będzie wskazywać na słuszność naszych założeń lub na konieczne korekty w działaniu. Zgadzam się, że każda dziedzina ma swoją specyfikę, dlatego też należy przyjmować właściwe wskaźniki porównawcze do oceny, aby można było na ich podstawie podejmować właściwe decyzje. Przedsiębiorca musi podejmować na bieżąco bardzo wiele decyzji, które dotyczą kosztów, inwestycji, wynagrodzeń oraz cen. W analizie swojej działalności nie możemy pominąć działań finansowych takich jak: czas zapłaty, zatory, kredyty, płynność finansowa.

Planowanie i analizę musimy dobierać w prowadzonej działalności w zależności od jej rozmiarów i potrzeb w zakresie informacji. Czasami przedsiębiorcy wystarczą notatl

Z uwagi na wyczerpanie limitu felietonu, rozstrzygnięcie dylematu: działalność jednoosobowa czy spółka cywilna, nastąpi w kolejnym odcinku. Problemy poruszone wyżej dotyczą tak jednej formy, jak i drugiej, i uważałem za stosowne podzielenie się uwagami przed rozstrzygnięciem dylematu.

                Prezes Pol-War Alter Ego Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *