USŁUGI KSIĘGOWO – KADROWE

01

Usługi kadrowo – płacowe

01

02

Księgi handlowe – pełna księgowość

02

03

Ryczałt oraz księgi przychodów i rozchodów

03

NOWA FORMA USŁUG

Od roku 2022 wprowadzamy usługi typu online. Z obserwacji wynika, że taki sposób odpowiada Klientom: obsługujemy Klientów z całej Polski – z Zielonej Góry, Tych czy nawet zza granicy. Dlatego doszliśmy do wniosku, aby je rozpropagować i rozszerzyć. W dobie rozwoju środków komunikacji elektronicznej coraz mniejsze znaczenie mają osobiste spotkania w biurze: dostarczenie dokumentów.

 

Powiedzmy, że zdalna obsługa księgowa polegałaby na:

zawarciu odpowiedniej umowy zlecenie

elektronicznym przesyłaniu dokumentów

rozwiązywaniu problemów poprzez przekazy elektroniczne lub kontakt telefoniczny

sporadycznych osobistych kontaktach

zawarciu odpowiedniej umowy zlecenie

elektronicznym przesyłaniu dokumentów

rozwiązywaniu problemów poprzez przekazy
elektroniczne lub
kontakt telefoniczny

sporadycznych osobistych kontaktach

Proponując powyższe rozwiązanie, zdajemy sobie sprawę, że często klientowi niezbędna jest osobista rozmowa, osobiste relacje z osobą obsługującą, ale i to można osiągnąć przy odrobinie inicjatywy stron poprzez różne urządzenia elektroniczne. Zachęcamy do takiej formy współpracy, zwłaszcza że z uwagi na różne okoliczności, nasza firma wyposaża pracowników w urządzenia do pracy zdalnej poza siedzibą Firmy.

W dzisiejszych trudnych czasach ciągle borykamy się ze wzrostem cen, każde ograniczenie kontaktów będzie wpływało na cenę usługi. Naszym zdaniem kierunek jest właściwy, a co najmniej należy go sprawdzić.

Opinie Klientów

Bardzo dobra firma Księgowa

Dariusz Domanski