USŁUGI WINDYKACYJNE /ODDŁUŻANIE

01

Windykacja

01

Firma Pol-War Alter Ego w zakresie kompleksowej obsługi wierzytelności jest ekspertem. W branży ściągania należności działamy już od kilkunastu lat, a naszym nadrzędnym priorytetem jest oczywiście zadowolenie Klienta.

Kiedy przekazujemy długi firmie windykacyjnej? Tutaj trzeba przede wszystkim wyjść z założenia, że jeśli wcześniej przekażemy sprawę do odpowiednich profesjonalistów, tym szybciej otrzymamy należne nam pieniądze. Na ten krok można się zdecydować, kiedy nasze roszczenia do naszych pieniędzy będą wymagalne, czyli gdy zostanie przekroczony termin płatności. Oczywiście istotne przy tych działaniach jest to, aby nasze roszczenia nie były przedawnione. Chociaż tak naprawdę nie jest to przeszkodą w rozpoczęciu działań windykacyjnych, ale może je jedynie spowolnić, a czasami znacznie utrudnić.

Jak działamy

W ramach windykacji wierzytelności przedsiębiorstwo Pol-War Alter Ego działa na podstawie umowy przelewu wierzytelności, czyli cesji. Występujemy przed dłużnikiem, sądami, urzędami i kancelariami komorniczymi w swoim imieniu. Ma to z kolei bardzo skuteczny wpływ na negocjacje z dłużnikiem! Wierzyciel nie angażuje czasu ani swoich pieniędzy na odzyskanie należności, gdyż wszystkie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego pozostają po naszej stronie. Cesja wierzytelności nie naraża wierzyciela na koszty związane z uiszczaniem podatku od towarów i usług VAT, gdyż z mocy ustawy jest z niego zwolniona.

01

ETAP POLUBOWNY

Na tym etapie windykacji należności równolegle poszukujemy majątku dłużnika metodami administracyjnymi, a także operacyjnymi działaniami w terenie. Staramy się doprowadzić do ugody pozasądowej, gdzie dążymy do porozumienia o rozłożeniu długu na raty, których wysokość, a także ilość uzgadniamy z osobą zadłużoną i wierzycielem. Na tym etapie za wszelką cenę staramy się uniknąć wejścia na drogę sądową.

ETAP SĄDOWY

W przypadku braku efektów przy etapie polubownym, czyli niepodpisaniu ugody pozasądowej, występujemy na drogę sądową. Następnie wybieramy odpowiedni tryb postępowania, jednocześnie sporządzając pozew, a także inne pisma procesowe. Sprawę z kolei przejmuje sąd do dalszego procesowania, którego efektem jest uzyskanie tytułu zapłaty.

ETAP KOMORNICZY

Na podstawie wydanego tytułu zapłaty przez sąd, prowadzenie sprawy przejmuje Komornik. Nasze działania skupiają się na przygotowaniu odpowiedniego wniosku o wszczęcie egzekucji oraz do monitorowania, a także do wspierania działań podejmowanych przez kancelarię komorniczą. Egzekucja długów prowadzona przez kancelarię komorniczą jest prowadzona ze składników majątku ustalonych w toku postępowania z poprzednich etapów windykacji.

Niestety bywa i tak, że dłużnik w danym momencie jest niewypłacalny. Cierpliwie czekamy i monitorujemy. Bywa, że sukces przychodzi po 10-12 latach.

Na życzenie Cedenta sporządzamy dokumentację uprawdopodobnienia nieściągalności, co daje podstawę do spisania w koszty.

02

Oddłużanie

02

Oddłużanie firm i osób prywatnych jest kompleksowym działaniem negocjacyjnym, prawnym oraz finansowym, które ma na celu przywrócenie zdolności do regulowania zobowiązań, czy spłatę całkowitą długu.

W kwestii oddłużania wszystkie działania nadzoruje Prezes firmy z wykorzystaniem mediacji oraz negocjacji. Mają one charakter prawny i finansowy. Rzetelnie prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne z zobowiązań kredytowych, leasingowych, umów pożyczek, czy zobowiązań wobec banków, a także innych instytucji z branży finansowej, w celu zawarcia ugody o dostosowanych rozwiązaniach dla potrzeb naszego Klienta.

Klienci bardzo szybko przekonują się, że działania powyższe przynoszą pozytywne skutki.

W skład naszych działań oddłużeniowych wchodzą:

Restrukturyzacje kredytów

Negocjowanie umorzeń

Negocjowanie najkorzystniejszych warunków spłat zobowiązań,

Renegocjacja i tworzenie nowych umów

Negocjacje z Komornikami

Rozkładanie płatności na raty

Na czym polega

Oddłużanie to działania w głównej mierze prawno – negocjacyjne zmierzające do zmian warunków spłaty zobowiązań tak, żeby dłużnik był w stanie terminowo regulować długi. Może on dzięki temu uniknąć dolegliwych konsekwencji egzekucji komorniczej bądź administracyjnej, a także wysokich kosztów z w/w postępowań. Działania są skierowane na odzyskanie płynności finansowej firmy. Przypadki nierokujące kierujemy do upadłości konsumenckiej lub firmowej ( za zgodą Klienta).

02

Opinie Klientów

Bardzo dobra firma Księgowa

Dariusz Domanski